+1 để tin của bạn có vị trí cao trên google

Cho thuê kho, xưởng trên toàn quốc

Cho thuê kho xưởng khu vực Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, dt 100-600m2, giá 70N/m2/th
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu cần cho thuê kho chứa hàng tại đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, HN, cho thuê kho theo nhu cầu của khách hàng các dt 100m2, 150m2, 200m2....Kho mới 100%, kho khung thép mái tôn nền bê tông c...
300 m2
70 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cho thuê kho xưởng kv Xuân Phương,Cầu Diễn,Nam Từ Liêm,Hà Nội, dt 150-2500m2, giá60N/m2/th
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu cần cho thuê kho chứa hàng tại Xuân Phương, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN, cho thuê kho theo nhu cầu của khách hàng các dt 150m2, 200m2...2500m2. Kho mới 100%, kho khung thép mái tôn nền bê tông...
500 m2
60 ngàn / tháng
17/03/2017
Cho thuê kho xưởng khu vực Xa La - Lê Trọng Tấn,HĐ,HN, dt 100-700m2
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu cần cho thuê kho chứa hàng tại cụm Xa La - Lê Trọng Tấn, Hà Đông,HN, cho thuê kho theo nhu cầu của khách hàng các dt 100m2, 150m2, 200m2....Kho mới 100%, kho khung thép mái tôn nền bê tông c...
300 m2
60 ngàn / tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 300m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
300 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 350m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
350 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 400m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
400 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 500m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
500 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 600m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
600 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 900m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
900 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 700m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
700 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 1000m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
1.000 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 1100m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
1.100 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 1200m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
1.200 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 1300m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
1.300 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 1500m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
1.500 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 2500m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
2.500 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 2000m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. Nền...
2.000 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 150m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. N...
150 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 100m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. N...
100 m2
60 ngàn / m2/ tháng
17/03/2017
Cty Minh Việt cho thuê kho xưởng 100m2 - 6000m2 tại Hà Đông
Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu có kho xưởng khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê. Diện tích xây dựng 7000m2, kho xưởng chia nhỏ theo nhu cầu của khách hàng từ 100m2 đến 7000m2, dựng theo yêu cầu của khách. N...
6.000 m2
60 ngàn / tháng
17/03/2017
Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu ? Đăng ký
Thoát
Phục hồi mật khẩu
Nhập tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký tài khoản.
Tên đăng nhập
Email
Gửi Đóng